Ngành Digital Marketing - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Ngành Digital Marketing

Giới thiệu

Đào tạo cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Digitak Marketing Thuộc chuyên ngành Truyền thông – Mạng máy tính có khả năng: triển khai và quản trị website thương mại điện tử; xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động marketing và đánh giá hiệu quả.

Mục tiêu

Kết thúc khóa đào tạo, sinh viên thuộc chuyên ngành Digital Marketing có khả năng:

– Hiểu rõ các khái niệm cơ bản và chính sách liên quan về Thương mại điện tử, Marketing trực tuyến.

– Thiết kế các biểu mẫu, hình ảnh và biên tập video cơ bản.

– Triển khai website thông tin và thương mại điện, các cửa hàng trực tuyến.

– Quản trị nội dung website.

– Lập kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả các hoạt động marketing và quảng bá  trên công cụ tìm kiếm Google.

– Lập kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả các hoạt động marketing và quảng bá trên mạng xã hội: Facebook, Youtube.

– Lập kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả của hoạt động email marketing – SMS marketing.

– Xây dựng nôi dung cho chiến dịch marketing: Hình ảnh, video và nội dung thông tin.

Cơ hội việc làm

Danh sách công việc ngành Digital Marketing

Call Now ButtonGọi điện thoại